Paměť – nejlepší společník při učení

Učení je mučení? Nemusí to být nutně pravda. Především tehdy, když pořádně potrénujete paměť. Co je to paměť a jak vlastně funguje? Proč je pro nás tak důležitá? A jak souvisí schopnost pamatovat si s kvalitním a dostatečně dlouhým spánkem?

Co je to paměť a jak funguje

Informace si pamatujete díky tomu, že se na základě složitých biochemických procesů jejich otisk ukládá ve vašem mozku. Konkrétně v jeho kůře. Paměť je naprosto zásadní pro schopnost se cokoliv naučit a taky pro jakýkoliv osobní rozvoj. Bez paměti byste nemohli žít tak, jak jste zvyklí. Neměli byste žádné dovednosti, návyky ani vzpomínky. Dokážete si to vůbec představit?

Paměť funguje ve 3 fázích. První fází je zapamatování. Může probíhat buď bezděčně nebo úmyslně. Úmyslně si pamatujete třeba informace ze školy. Musíte vynaložit nějaké úsilí, abyste si látku zapamatovali. Bezděčně si potom pamatujete nejčastěji intenzivní podněty spojené třeba s nějakou emocí. Druhou fází je potom samotné pamatování. Tedy ten časový úsek, který leží mezi vštípením informace a jejím vybavením. Tady hraje roli i zapomínání v čase. Třetí, konečnou fází je vybavení informace. Tedy rozpomenutí se.

Učte se v připraveném prostředí


Samotný proces učení může velmi zefektivnit zapamatování si nových informací. Uspořádejte si svůj studijní prostor tak, aby na vás působil harmonicky. Rušivé elementy vám totiž zbytečně ubírají pozornost. Systém a pořádek naopak zvyšují efektivitu učení. Pokud se učíte především z digitálních zdrojů, pořiďte si brýle blokující modré světlo. Vaše oči vám poděkují a podpoříte i dobrý spánek. Dodržujte pitný režim a pravidelné přestávky. To vám vylepší schopnost soustředit se.Více o správném prostředí se dozvíte v článku “pohodlný pracovní prostor přispívá nejen správnému soustředění”.

Trénujte paměť už v mládí

Možná jste si mysleli, že trénink paměti se týká jen starších lidí a seniorů. To je však omyl. Mozek, podobně jako sval, ztrácí svou sílu, když ho nepoužíváte. Když začnete cvičit paměť už v mládí, třeba kolem 20 let, vytvoříte si jakousi paměťovou rezervu. Pokud budete pravidelně a poctivě mozek trénovat, zhoršování paměti s věkem vám potom příliš nehrozí.

S tréninkem paměti úzce souvisí také spánek. Mozkové struktury týkající se paměti během spánku aktivně ukládají získané informace. Mozek si také v době odpočinku vytváří nové asociace, které propojuje s těmi stávajícími. Spěte v průměru alespoň 7,5 hodiny denně. Vaše paměť vám poděkuje.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.