MDŽ je za dveřmi

Mezinárodní den žen (zkráceně MDŽ) se každoročně slaví 8. března. Bohužel jej mnozí Češi a Slováci mají spojený se socialistickým režimem, karafiáty a chlebíčky. Dnes nám muži sotva popřejí. Ale víme, proč se tento den slaví a kde a proč začal? Pojďme se na něj podívat blíž…

Tracha historie (nikoho nezabije)

Mnozí si jej spojují s komunistickými oslavami minulého režimu, rudými karafiáty atd. Dnes jej proto mnozí odmítají slavit, protože jej považují za uměle vytvořený komunistický svátek. Historie svátku je však o dost starší…
Historie sahá do počátku 20. století, kdy v roce 1908 švadleny v New Yorku vyhlásili stávku kvůli nerovnoprávnosti žen. Hlavní myšlenkou bylo poskytnout rovnost mužům i ženám, dát ženám volební právo, zrušit generovou diskriminici a zajistit mír. Myšlenka „každoročního boje za práva žen“ vznikla na ženské konferenci ve Stuttgartu o rok dříve. V roce 1908 tedy šly New Yorčanky do ulic a demontrovali za rovnoprávnost, volební právo, ale třeba i za zkrácení pracovní doby a zvýšení mzdy.
Od roku 1910 jej slaví každý rok také Evropa, datum 8. března se však ustálilo až po 1. světové válce. Až v roce 1975 jej oficiálně uznala OSN pro všechny své státy, protože považuje tento den za důležitý. Některé roky také OSN vydává poselství k MDŽ, poslední pojednávalo o nerovnoměrném zastoupení žen ve světové politice.

Poselství MDŽ dnes

Ačkoliv je pro Čechy MDŽ mnohdy přežitkem či komunistickým svátkem ověnčeným propagandou, jistě není na škodu jej drobně oslavit. Dáváme tím najevo, že nám generové otázky nejsou lhostejné a taky že my ženy jsme rády za to, že za 100 let od newyorské stávky se situace a postavení žen taky výrazně změnilo k lepšímu. Nejen, že máme ve většině stejné pracovní podmínky jako muži, ale taktéž máme automatické volební právo. Volební právo s 18. narozeninami bereme v současnosti jako naprosto automatickou věc, málokteré dívce však dojde, že před 100 lety tomu tak nebylo.

Nejsou muži diskriminováni?

MDŽ je v České republice stále živým svátkem a ženy touží být oslavovány, ale co muži? Nejsou tím Mezinárodním dnem žen diskriminováni? Mezinárodní den mužů (MDD) se ve světě slaví taky, svátek připadá na 19. listopadu. Jelikož jde o mladší svátek, k jeho zavádění ve světě začalo docházet až v roce 1999. Pokud by se přítel cítil ošizený, můžeš mu navrhnout listopadovou oslavu.

Jak slavit MDŽ?

Osmý březen je téměř za týden a brzy nás budou všechny obchodní řetězce bombardovat skvělými nabídkami k tomuto svátku. Styl oslavy je samozřejmě na vašem zvážení.
Oslavou Dne žen dáváme najevo svou úctu a vztah k generové rovnoprávnosti. Může jít také o milé vyznání lásky a náklonnosti. Otázky diskriminace, útlaku žen v mocenských pozicích a volební právo pro všechny jsou stále živým tématem.

Tip pro pány:

Pánové, vzpomeňte si na svou drahou ženu, maminku, přítelkyni i kolegyni a popřejte jim. Milé přání žádná neodmítne, kytici samozřejmě také ne. Karafiáty s asparágusem dnes patří k přežitku anebo jsou vnímány jako RETRO vlna. Kytice růží či gerber potěší pravděpodobně více. Vedle nešlápnete ani s čokoládou, pralinkami či příjemnou večeří. Každá drobnost se počítá a my ženy vám za ni vřele poděkujeme.

Tip pro dámy:

Dámy, nenechme se pouze oslavovat, ale popřejme i my svým kolegyním, maminkám, kamarádkám a dalším ženám ve svém okolí. Mluvme o tom, proč se tento den slaví a že nejde o žádný komunistický svátek.

Tip na závěr pro všechny:

MDŽ může být dobrou záminkou, abychom si vzpomněli na své blízké (konkrétně blízké ženy). Jak bylo již mnohokrát zmiňováno, nejcennějším dárkem je čas, ten je totiž nevratný a omezený. Osobně se okolo MDŽ stavím za babičkou a strávím s ní celý den. Pomohu jít s domácími pracemi, upeču něco… S maminkou strávím pěkný večer s vínem.
Otázka času coby dárku by mohla být příjemnou inspirací i pro pány! Věnujte své ženě co největší část našeho dne, zajděte si na příjemnou procházku, do kina, do divadla či zoo, kamkoliv vás nohy povedou.
Milé dívky, slečny, paní, dámy, maminky i dcery, prostě ženy všech generací, prosím, slavme tento NÁŠ den! Nebuďme lhostejné.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.