Femme fatale: Co se můžeme naučit od krásek z historie?

Byly krásné, tajemné a žily v době, kde své místo nacházely krutost i zázraky. A přestože jsou jejich osudy staré stovky let, dodnes se od nich můžeme mnohé naučit.

Madame de Pompadour

Dějepis tě nikdy nebavil? Nevadí. Příběhy nejslavnějších femme fatale v dějinách jsou sice staré, ale všechny z těchto žen byly v něčem velmi pokrokové. Objev s námi tajemství nejslavnějších a nejpůsobivějších žen.

Madame de Pompadour

Známá Madame Pompadour, původně Jeanne-Antoinetta se narodila jako zcela obyčejná měšťanská dívka. Její oslnivě krásná matka se dokonce živila jako „une femme galante“, tedy společnice. Těžko říct, proč se o ni začal zajímat jeden z matčiných milenců, který jí zajistil velmi dobré vzdělání. Snad to bylo kvůli Jeannině nápadně přitažlivému vzhledu, do kterého vkládal naděje, nebo snad kvůli věštkyni, která údajně dívce už v raném mládí předpověděla, že se stane milenkou samotného krále.

Ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, události se daly rychle do pohybu. Jeanne-Antoinetta byla provdána za důležitého mladíka, čímž se jí dostalo možnosti navštěvovat společenské události, divadla, plesy a taktéž lovy, kterých si užíval i francouzský král Ludvík XV. Překrásné zlatovlasé Jeanne si nemohl nevšimnout. Ke skutečnému sblížení došlo na svatbě Ludvíkova syna. Král koupil své nové milence zámek Pompadour a s ním i titul, neboť na zámku ve Versailles nemohla pobývat žena nižšího postavení. Tak začal jejich ze začátku milenecký, později přátelský vztah, který trval bezmála dvacet let.

Madame de Pompadour ovlivnila nejen francouzského krále, ale taktéž se zasadila o mnoho dobrého – dávala věno chudým dívkám, které se chtěly provdat, podporovala Jeana Jacqusa Rousseaua nebo Voltaira a mladinkého Mozarta. Vytvořila i malé divadlo pro čtrnáct diváku, kde často hrála.

Co se můžeme od Madame Pompadour naučit? Slavná milenka Ludvíka XV. pocházela z nuzných poměrů, což jí bylo celý život, který trávila u dvora, stále připomínáno. A přestože se těšila králově přízni a měla na něj velký vliv, nikdy nezapomněla na ty, kteří tolik štěstí neměli – podporovala svou rodinu i ostatní chudé lidi. Byla velice kulturně založená a pomáhala vědě a umění v rozvoji.

Kateřina II. Veliká

Kateřina Veliká se narodila v Německu jako dcera knížete. Její osud byl navždycky změněn, když byla provdána za synovce Alžběty I. Petrovny Petra, dědice ruského trůnu. Možná tato skutečnost v ní probudila podřimující ctižádostivost. Zpočátku byl vztah novomanželů celkem šťastný, ovšem Kateřina moc dobře věděla, že neměla své místo jisté, dokud neporodí Rusku carského dědice. To byl celkem problém, protože Kateřina s Petrem díky jeho nemoci sexuálně nežila. Po deseti letech se však konečně zadařilo a začala si pomalu vyšlapávat cestičku k moci.

Nejprve se nenechala „uklidit“ od Alžběty I. Petrovny a poté provedla několik zdlouhavých a nebezpečných kroků (uvažovala se i o vraždě) vedoucích k moci. Kateřina II. Veliká se tak stala mocnou panovnicí Ruského impéria.

Co se můžeme od Kateřiny II. Veliké naučit? Ruská carevna měla spoustu plánů, přičemž většina z nich nevyšla. Co jí však upřít nelze, byla velká inteligence a důvtipnost – například přestože nebyla vychovávána k pravoslaví, po příjezdu do Ruska toto náboženství přijala. Věděla, že lid si tak mnohem lépe získá. Kateřina byla neobyčejně cílevědomá a věřila, že žena může být stejně dobrý – ne-li lepší – politik a vládce jako muž.

ČTI TAKÉ: I královny trpěly nesostatky na kráse

Kateřina z Valois

Ačkoliv byla krásná Kateřina francouzská princezna, spolu se svými ostatními sourozenci vyrůstala v bídě, neboť jejich matka měla zájem spíše o radovánky a milence než o své děti. A otec? Ačkoliv francouzský král, trpěl neznámým psychickým onemocněním.  Kateřina se však nakonec stala velmi důležitou – provdali ji za Jindřicha V., anglického panovníka. Ten však nedlouho po svatbě zemřel. Kateřina s ním sice měla syna, ale ten jí byl zabaven, aby byl vychováván u dvora. Tak se stalo, že si přitažlivá Kateřina, která byla v té době ještě velmi mladá, našla milence – Owena Tudora. Owen byl neurozený, ale s „Kate“ se do sebe zřejmě velmi zamilovali. Uspořádali dokonce tajnou svatbu a měli pět dětí. A to všechno zcela tajně! Když se však po letech na jejich tajemství přišlo, byli oba dva uvězněni.

Co se můžeme od Kateřiny z Valois naučit? Kateřina byla dlouho obětí, jen figurkou na šachovnici. Když však ovdověla, oddala se tajné lásce k neurozenému muži. Ačkoliv její štěstí netrvalo věčně, navždy změnila anglické dějiny a to aniž by o tom věděla – byla zakladatelkou rodu Tudorovců. Jí a Owenův syn Edmund byl otcem krále Jindřicha VII. Tudora.

Hanka Z.

Miluje sladkosti, letní vzduch po ránu, salsu, moderní tanec a nesnese se s hloupostí a nevychovaností.

8 Comments
 1. Zajímavé :) Líbí se mi, že na se na Slečně věnujete i dějinám a dokážete je tak poutavě podat. Jen tak dál! ;)

 2. Moc pěkný, poutavý a užitečný článek !!! A která dáma v historii nejvíce imponuje autorce? :-)

 3. Děkuji!:-) Z těchto tří dam mi nejvíc imponuje Markýza Pompadour, protože věřím, že to byla doopravdy dáma s velkým sociálním i kulturním cítěním. A protože nebyla až tak význačná, aby se stala něčí figurkou – napřiklad takzvaná Krvavá Marie (Marie Tudorovna) si podle mě ošklivou přezdívku nezasloužila právem, za “prokatolické” procesy nebyla zodpovědná ona. Přesto v dějinách (knížkách, filmech) obvykle vystupuje jako vyloženě negativní postava. To není fér!:-)
  P.S: Budu moc ráda za jakékoliv další náměty (z historie), o kterých by jste si zde rády přečetly.

 4. Děkuji!:-) Z uvedených žen mi nejvíce imponuje asi Madame Pompadour, protože ačkoliv pro ni bylo jistě velmi složité dostat se (a udržet!) do pozice, ve které setrvávala většinu života, nezapomněla na to, kdo skutečně je. Byla to feministka s kulturním i umělěckých cítěním :-)
  Abych ale pravdu řekla, je možné, že o ní mám obrázek odlišný od skutečnosti. Tak například Marie Tudorovna – Krvavá Marie…nevěřím, že hrozná jatka ve jménu katolictví, která se odehrávala za její vlády, byla jejím dílem. Ženy – včetně královen- byly obvykle jen figurkou. Přesto je Marie v historických filmech, knihách a podobně zobrazována jako vyloženě negativní postava.

  P.S: Budu moc ráda za jakékoliv připomínky, nebo náměty na (historická) témata, o kterých byste si zde rády přečetly:-)

 5. Velmi zajímavý článek, jen bych řekla že tady chybí Alžběta Tudorovna, která si tady určitě zaslouží být.

  1. Určitě jich tady chybí ještě daleko víc:-) Říkala jsem si ale, že ve článku upozorním spíše na méně známé hrdinky:-)

Leave a Reply

Your email address will not be published.