Numerologie: Zjisti své magické číslo

Přestože už nejstarší kultury připisovaly číslům duchovní význam, v západním světě byl původcem víry v jejich sílu myslitel Pythagoras v pátém století před naším letopočtem. Tvrdil, že matematické zákony řídí vše kolem nás. Všímal si zvláštního významu jednociferných čísel, tedy těch mezi 1 a 9, a těmto číslům přidělil kosmický význam.

Znáš své osudové číslo?

Základ teorie numerologie spočívá v tom, že datum narození a jméno jedince v sobě uchovávají kosmické vibrace, a že klíč k jejich povaze lze nalézt pomocí numerologického zkoumání. Vypočítat si své magické číslo zvládneš i ty sama – s použitím následující tabulky.

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

A – B – C – D – E – F – G – H – I

J – K – L – M – N – O – P – Q – R

S – T – U – V – W – X – Y – Z

Jakmile za každé písmeno dosadíš číslo, vše sečteš. To opakuj stále dokola, až ti zbude jednociferné číslo.

Příklad na jméně

Adéla Hrečinová

A – 1, D – 4, E – 5 , L – 3, A – 1

H – 8, R – 9, E – 5, C – 3, I – 9, N – 5, O – 6, V – 4, A – 1

Teď sečtu hodnoty čísel : 1+ 4 + 5 + 3 + 1 + 8 + 9 + 5 + 3 + 9 + 5 + 6 + 4 + 1 = 64 – opět budu sčítat, dokud nezískám jednociferné číslo : 6+4=10

1+0 = 1

Z toho vyplývá, že mé číslo je 1.

V numerologii je každé jednociferné číslo buď mužské a aktivní (lichá čísla), nebo ženské a pasivní (sudá čísla). Každé číslo má význam, ale čísla od jedné do devíti jsou nejdůležitější. Proto numerologové součtem redukují dvojciferná čísla na jedinou číslici.

Symbolika čísel v numerologii

1 – Jednota a potenciál k tvoření a obnově. Odráží aktivní a cílevědomé jedince.

2 – Přirozená rovnováha. Nositelé dvojky jsou potencionálně nerozhodní, ale vyrovnaní.

3 – Harmonická trojnásobnost. Symbolizuje energické a jisté osobnosti.

4 – Stabilita, uspořádanost. Jedinci jsou stálí a praktičtí.

5 – Zlaté číslo, číslo lidstva. Tito lidé jsou neklidní, stále něco hledající.

6 – Krása a harmonie. Nositelé šestky jsou čestní a pozitivní lidé.

7 – Mystické číslo vědění a stvoření. Poukazuje na idealistické a hluboké myslitele.

8 – Materiální a duchovní rovnováha. Charakterizuje perfekcionisty a pokrokové lidi.

9 – Harmonické urovnání. Lidé s devítkou jsou intelektuální a rozhodní.

Numerologie dnes patří mezi oblíbené astrologické metody. Mnoho odborníků ti na tomto principu dokáže vypracovat tvou charakteristiku, ale i předpovědět, co tě může potkat v budoucnu. Věříš tomu?

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.