Kniha na červenec: Tajný deník čínské císařovny

Hledáš nějaké zajímavé čtení na léto? Tajný deník čínské císařovny ti dá nahlédnout do tajemného světa Číny 19. století a do života jedné obdivuhodné ženy.

Čínská císařovna Cchi’-si, původním jménem Jehonala, je skutečná historická postava, která vládla Číně ve druhé polovině 19. století. Byla to například doba takzvaného boxerského povstání, kdy čínští bojovníci kung-fu povstali proti roztahovačnosti evropských mocností v Číně a pokusili se „bílé ďábly“ ze své vlasti vytlačit. Ve svém deníku však císařovna zdaleka nezmiňuje pouze tyto převratné události. Především pojednává o své cestě k císařskému dvoru, o své celoživotní tajené lásce k vojevůdci Žung Luovi, o smrtících intrikách i o blahobytném životě vládnoucích vrstev.

Život zaznamenaný v deníku

V tajném deníku budeš sledovat život Jehonaly od nejútlejšího dětství a první lásky, přes vybrání do císařského harému (neboť císař měl tradičně kromě zákonité manželky ještě celou řadu konkubín), snahu udržet se i po smrti svého císařského syna mezi čelními představiteli Číny a ovlivňovat život ve státě, až po nejstarší věk a nakonec i smrt.

[box]„A tak jsem vkročila poprvé do bran Zakázaného města, o němž se vyprávěly neuvěřitelné příběhy. Přestoupily jsme do dvorních palankýnů, které nás chránily před všetečnými pohledy kolemjdoucích dvořanů a služebníků i služek. Vykukovala jsem zpoza závěsů a viděla tak poprvé honosné paláce, chrámy a audienční síně se zdobnými schodišti, sloupoví natřená sytou červení, zářivé zlatožluté střechy, na nichž se plazili draci, mramorové lvy střežící vchody do budov, bronzové kadidelnice a chrliče i velké kovové ozdobné vázy.
V předsálí paláce Císařovny vdovy nám nabídli čaj. Upíjely jsme opatrně, abychom si neporušily líčidlo na rtech a pokukovaly jsme přitom po svých sokyních. Ceremoniář bedlivě pozoroval, zda držíme šálek dost ladně a zda uždibujeme z koláčků způsobem hodným císařské konkubíny. Ale v tom směru se už žádná z nás neměla čemu přiučit. Pak zavolal hlasitě, že Její Výsost přichází. Vrhly jsme se na kolena a přitiskly čelo na zkřížené ruce. Rozhostilo se ticho, jako by sál ovanul nebeský dech. Nikdo se neodvážil zvednout oči k císařské vdově, když kolem nás kráčela a občas některé z nás poručila, ať zvedne hlavu. Jestlipak dala ceremoniáři odmítavé, nebo souhlasné znamení? Neslyšely jsme nic než strohý příkaz a otázku, kdo jsme.“[/box]

 

Jiný kraj, jiný mrav

Uvidíš, jak byl její život naplněný nevšedními událostmi a zvláštními povinnostmi, které pramenily z náboženských a politických zvyklostí Číny. Nahlédneš také do života obyčejných Číňanů a občas budeš dokonce překvapená, jak se myšlení těchto lidí liší od našeho. Už to, že žena ve vládě tak velikého státu nebyla ničím neobvyklým a často dosahovala mnohem větší moci než muži, je pozoruhodné a dnes velice aktuální. Zajímavě popsaná je zde také zášť vůči západním přistěhovalcům. Misionáři, kteří obraceli čínské obyvatelstvo na křesťanskou víru, mají v Číně 19. století pověst vrahů malých dětí. A ani zástupci nejurozenějších rodů mnohdy nevěděli, jak Evropan vypadá.
[box]
„Celý dvůr se přišel podívat na pokořené barbary, kteří na nás vrhali pohrdlivé pohledy ze schodiště císařského paláce, kde je složili. Mluvit nemohli, protože jim ústa zacpali roubíky. My ženy přihlížely zpovzdálí, nehodilo se tlačit se příliš blízko, a mimoto to byl odpuzující pohled; poprvé jsme totiž na vlastní oči viděly bílé západní muže. Tak tedy vypadali ti cizí barbaři. Někteří měli žluté vlasy a zelené nebo modré oči, ale nejpodivnější byly jejich střapaté kníry a vousiska. A byli tohle důstojníci? Šaty měli jako kuliové.“
(Fabricius, Johan. Tajný deník čínské císařovny. Praha: Nakladatelství XYZ, s. r. o., 2012. Stran 379.)[/box]

 

Tajný deník čínské císařovny je na letní čtení jako stvořený. Najdeš zde exotiku, intriky, lásku a dlouhý příběh ženy, která i přes svoji moc zůstávala ženou, milenkou a matkou.
Kniha vyšla v nakladatelství XYZ společnosti Albatros Media a.s.

Hanka S.

Čerstvá absolventka Filozofické fakulty MU v Brně, momentálně na volné noze. Zajímá se o literaturu, fantasy, přírodu a sport. Ráda se učí nové věci, maluje a tvoří. Když může, vyhne se stresu a namyšleným lidem.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.