Amišové – minulost v současnosti

[button link=”https://slecna.info/tag/klarin-blog/” color=”green”]KLÁŘIN BLOG[/button]

Kdo jsou amišové? Jedná se o křesťanskou skupinu, která žije v Americe dost zvláštním způsobem: jako by zůstali o dvě století pozadu! Žádné telefony, televize, natož internet. Jak se to mohlo stát? Přečti si v mém článku!

amishSekta amišů je pojmenována dle švýcarského mennonitského kazatele Jakoba Ammanna. V období reformace byli mennonité pronásledováni a vražděni protestanty a katolíky. Mnoho z nich, proto uteklo do švýcarských hor či do jižního Německa. Jakob však po několika letech z řádu mennonitů vystoupil, protože pro něj nebyl dost přísný, co se týče zásad života v souladu s vírou. Jeho následovníci založili skupinu zvanou Amiš, která se striktně drží Písma a především Desatera. V 17. století pak Amišové utekli do Spojených států z důvodů neustálého pronásledování.

Amišové jsou známí především svým „jednoduchým“ způsobem života. Nepoužívají žádné moderní technologie. Jedna z mála moderních věcí, kterou smějí použít – a to jen v případě nouze (veterinář, lékař), je telefon. Ten však nesmějí mít doma, ale používají telefonní budky. Pokud je třeba se shromáždit, použijí zvonici a na signál zvonu se sejdou. Dále nepoužívají žádná motorová vozidla, do jejich domů nevede ani elektřina. Nezajímají se ani o pokroky vědy, jelikož jsou spokojení s tím, co mají.

Jak Amišové žijí?

Většina Amišů žije na farmách v Pensylvánii, Ohiu, Iowě a v neposlední řadě v Indianě. V USA jich nyní žije přes 249 tisíc. Menší počet potom v Kanadě.
Pro Amiše je velice důležitý domov a rodina. Muži pracující na polích a starají se o zvířata, zatímco ženy připravují jídlo, starají se o děti, nebo šijí oblečení pro rodinu. Protože nepoužívají žádných moderních „vymožeností“, bývá práce pro obě strany mnohdy těžká. Takže zatímco muž obstarává pole pomocí pluhu taženého koňmi, žena zatápí doma v kamnech a pilně přede látky, které jsou ve světě velmi žádané. Výroba nábytku, látek a dek je hlavní obživou Amišů.
Protože je život Amišů těžký, mají tendenci zakládat si velké rodiny. Není tedy výjimkou, když má rodina pět a více dětí. Vychovávají je totiž k tomu, aby již od malička se vším rodičům pomáhaly. Proto také chodí do školy až od osmi let, je totiž důležité, aby byly připraveny starat se o farmu. Rodina je základem šťastného života.
Další zajímavostí je přátelství a ochota pomoci jeden druhému v sousedství. Celá komunita je jako jedná velká rodina. Když se to vezme kolem a kolem, jedná se skutečně o jednu rodinu.

Kultura

Amišské oblečení je jedním slovem prosté. Nosí se povětšinou černo-bílé oblečení. Nepoužívají žádné knoflíky – považují je za módní výstřelek už od 17. století, a proto používají pouze háčky.
Ženy si nikdy nestříhají vlasy, avšak nesmějí je ukázat – pouze svému muži, proto je nosí stočené pod čepcem. Také si nikdy nesmí vzít sukni/šaty kratší než po kolena.
Muži nosí slaměné klobouky zdobené stuhou. Ti, kteří nejsou ve svazku manželském, nenosí vousy. Jakmile se však ožení, musí si nechat narůst plnovous a holit si pouze knír. V Bibli se totiž mluví o vousech, nikoli kníru.
Amišové chodí každou neděli do kostela. U nich se však nejedná o budovu kostela. Setkávají se pokaždé u někoho jiného doma. Nikdy se tedy nestane, že se setkají na stejném místě dva týdny po sobě.

Zkouška mladých

Amišové nepovolují svazek s člověkem neamišského původu. V 16 letech však dostanou možnost si vybrat, zda zůstanou v komunitě, nebo ji navždy spustí. Mohou na určitou dobu opustit farmu a poznat jiný svět mimo ní. Pokud se dítě rozhodne zůstat mezi Amiši, může se provdat/oženit a usadit se. Pokud si vybere druhou možnost, je mu povolena, avšak navždy ztratí kontakt se svou rodinou. Jen málokteré dítě komunitu opustí.

Problémy

Jako všude, i mezi Amiši se objevují trable. Jednou z nejčastějších potíží bývají vrozené vady způsobené sňatky mezi příbuznými. Je zcela normální, když si bratranec vezme svou sestřenici. Stejný problém měly i šlechtické rody. Je však pravdou, že Amiši jsou daleko zdravější než většina z nás. Je to samozřejmě dáno jejich zdravou stravou a dostatkem pohybu.
Další je také nedostatek jmen. Jména Amišů pocházejí totiž z Bible. Proto je možné najít v komunitě 12 lidí se stejným jménem.
Dalším problémem jsou také stále častější turistické návštěvy na farmách. Každého zajímá, jak tato malá skupinka lidí žije. Turistům však nedochází, že při neustálém focení si tito lidé mohou připadat jako zvířata v zoo.
V poslední době bylo také velkým problémem umístění červených trojúhelníků a odrazek na bryčky. Mnoho Amišů bylo ochotno jít do vězení za nesplnění tohoto požadavku státu.

Kuriozity:  I přesto, že jsou Amiši známí svým staromilstvím, někteří mladší stoupenci používají traktory – avšak bez pneumatik. Jsou ochotni jít nakoupit do Walmartu a dokonce najíst se ve fast-foodu.

Doporučuji

Skvělý dokument o komunitě od BBC (v angličtině)
Parodii od známého Ala Yankovice
Film The Shunning

Autorka: Klára

No Comments Yet

Comments are closed