Fairy, nymfy, bludičky

fairZajímají tě lecjaká kouzla a nadpřirozené bytosti? Tak v tom případě tě následujícími informacemi jistě potěšíme. Dozvíš se něco o krásných Fairách s motýlími křídli, polobohyních zvaných Nymfy a starých známých zrádných bludičkách!

Fairy

fairaFairy jsou velice podobné vílám. Drobné a nesmírně pohledné stvořeníčka s minimální inteligencí a jsou využívána kouzelníky především k dekoraci. Žijí v lesích, na pasekách a jsou vybaveny jistými kouzelnými schopnostmi k odhánění dravců. Mají hašteřivou povahu, ale protože jsou velmi marnivé, zkrotnou, mají-li posloužit jako ornament, kde vyniknou její nádherná motýlí křídla.

Nymfy

Nymfy jsou vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám. Charakteristické jsou svou světlou až namodralou pokožkou a tmavýma očima. Jejich vlasy mohou být modrozelené, ale i blond až rezavé. Není známo, že by jakkoliv škodily.Všechny oplývají neskonalou krásné, jejich posláním je zpěv, tanec a zábava.
Nymfy se vyskytovaly obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů, jako jsou Satyrové nebo i ve společnosti bohů, jako Apollón, Dionýsos či Artemis. Byly obvykle panny, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. Dokonce nebyly všechny nesmrtelné. Byly přívětivé k lidem, jenom pohlední mladí muži mohli přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě. Nymfy jsou nejpočetnější skupina polobohyň nebo nižších bohyň přírodních. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí na najády, dryády a oready. Existovaly také mořské nymfy Ókeanovny a Néreovny.

nymfaNajády jsou nymfy jezerní, říční, potoční,  sídlí i v horských bystřinách, pramenech a zřídlech. Dávají polím vláhu a zabezpečují úrodnost půdy. Najády minerálních pramenů mají léčebnou i věšteckou moc. Jejich osudy byly velice rozmanité, některé žily mezi bohy na Olypmpu, jiné na zemi se smrtelnými manžely, s nimiž musely snášet radosti i strasti pozemského života. Jsou věčně mladé a krásné, avšak ne nesmrtelné. Když vyschne jejich vřídlo nebo pramen, umírají spolu s ním.

Dryády jsou nymfy, které žijí v jeskyních, hájích i jednotlivých stromech. Váže se na ně i jejich osud a dokonce život; když zahyne strom stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahyne i jeho dryáda.

Oready jsou nymfy horských údolí i horských velikánů. Patří mezi nejstarší božstva, zrodila je matka země Gaia zároveň s horami. Počet je neznámý, pojmenovány byly zpravidla podle hor, na jejichž stráních žily. K těmto nymfám patřila také Échó.

Ókeanovny neboli Ókeanidy byly dcerami titána Ókeana a jeho manželky Téthys, bohyně vnějšího moře. Bylo jich asi tři tisíce, jménem se jich uvádí asi padesát. Jsou to Dióna, Élektra, Kallirhoé, Kalypsó, Styx, Tyché a další. Všechny jsou zobrazovány jako krásné veselé dívky, až na Styx, která bývala vždy zasmušilá.

Néreovny nebo Néreidky byly dcerami mořského boha Neréa a jeho manželky a sestry Dóris mořské nymfy. Sídlily v paláci na dně Egejského moře, bylo jich padesát nebo sto, jménem je jich zhruba uvedeno třicetčtyři. Nejznámější jsou Amfitríta, manželka boha moří Poseidóna, a Thetis, matka hrdiny Achillea. Žily ve stříbrných jeskyních na dně moře, provozovaly hudbu a tanec. Byly přívětivé, líbezné a ochraňovaly plavce. Spolu s dlefíny tvořily družinu vládce moře Poseidóna.

Bludičky

Bludičky, nebo také světýlka, byly v podstatě duchy lesními, vodními a polními. Jedná se o známý jev, že se někdy nízko nad bažinami objevují a zase mizí světýlka. Mají prý podobu zelenobílých plaménků. Lidé je považují za duše nepokřtěných dětí a zlé bytosti, které zavádějí člověka do močálů, aby se tam utopil. Někdy se objevují i na hřbitovech. S bludičkami se setkáváme v lidových pověstech všech národů, ale nejsou vždy zlé. Běda však tomu, kdo se jim posmívá, zavedou ho do bahna a utopí.

Text: Lilian

5 Comments
  1. Buďte tak laskavi a smažte to prsaté individuum. To totiž ani vzdáleně nepřipomíná pravou rusalku, kterou tu v textu popisujete,.

Leave a Reply

Your email address will not be published.