Jak vybrat obor na vysoké škole

Jsi studentka posledního ročníku střední školy a krom maturity tě čekají i přijímací zkoušky na vysoké školy? Jak se připravit, co přijímačky obnáší a co dělat v případě neúspěchu ti poradíme v následujícím článku.

studentky v knihovně
Příprava na přijímací testy se vyplatí.

Poslední možné datum do odeslání přihlášek na vysoké školy je 28. února 2013. Do té doby máš relativně čas si všechno pořádně promyslet – co tě baví, co tě nebaví, vybrat si dobrou školu a po Novém roce se pomalu začít připravovat.

Exaktní vědy

Mezi nejžádanější obory patří medicína, práva, psychologie, žurnalistika, ekonomika a také umění.  Pokud se chceš věnovat čistě exaktním vědám, jako je lékařství, ošetřovatelství, farmacii, fyzioterapii, veterinárním, či biomedicínským oborům, připrav se na přijímací zkoušky z biologie, chemie, fyziky a někde také z matematiky. Všeobecné lékařství nabízí Karlova univerzita – můžeš studovat na První lékařské fakultě, druhé, anebo třetí, anebo na Lékařské fakultě v Hradci Králové, či Plzni. První Lékařská fakulta UK promíjí přijímačky na základě prospěchu, někde můžeš mít i ústní pohovor. Medicína se dá studovat ale i v Brně, Olomouci či Ostravě.  Pokud tě zajímá fyzioterapie, jako obor ji nabízejí fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity či Fakulta tělesné kultury  UP v Olomouci. Pokud tě zajímá ekologie, genetika, veterina či farmacie, pak zavítej na stránky přírodovědeckých fakult Masarykovy univerzity a Karlovy univerzity, dále také na stránky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, či na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Technické obory jako biomedicínské technologie, bioinformatika, anebo biochemické technologie, najdeš na Vysoké škole báňské -technické univerzitě Ostrava, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, či na Univerzitě Pardubice.

Humanitní obory

Pokud matematiku, chemii, biologii a fyziku nechceš ani vidět, můžeš se přihlásit na práva. Pamatuj ale, že dostat se na humanitní obory je mnohem těžší, ne snad kvůli množství požadavků v přijímacím řízení, ale v počtu uchazečů o studium. Proto se na práva připravuj svědomitě – můžeš zkusit nultý ročník či přípravné kurzy. Většina škol, až na Masarykovu univerzitu, přijímá studenty na základě výsledků společnosti SCIO (OSP + ZSV). Masarykova univerzita má vlastní testy, testy studijních předpokladů, a na ty se pořádně připrav – zkus si najít od ledna denně čas na jeden test. Procvičování je v těchto testech velmi důležité! Starší verze najdeš na stránkách univerzity. Právní obory můžeš krom Masaryčky a Karlovy univerzity studovat v Olomouci, na VŠE, či na Vysoké škole báňské.

Čti také: Chci na vysokou školu! Jak se nejlépe připravit?

Ekonomické obory

Velmi oblíbeným oborem je ekonomika. Škol, které ti nabídnou ekonomické, manažerské, anebo podobné vzdělání, je nespočet. Na některých školách je můžeš kombinovat s jinými obory. Masarykova univerzita nabízí na finance a právo, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava nabízí obor ekonomická žurnalistika. Na Ostravské univerzitě najdeš například obor Ruský jazyk ve sféře podnikání, anebo Angličtina ve sféře podnikání. Přijímací zkoušky jsou buď NSZ, anebo má škola testy vlastní, většinou z matematiky. Některé fakulty trvají i na zkoušce z cizího jazyka. Ekonomické obory však nabízí téměř každá škola v republice (Vysoká škola ekonomická v Praze, UK, Masarykova univerzita, VŠB-TUO, Mendelova univerzita v Brně, Ostravská univerzita, Slezská univerzita, Univerzita Hradec Králové apod.).

Psychologie a žurnalistika

Jestli tě nezajímají čísla, nabídka a poptávka, ale radši se zabýváš lidskou duší, zaměř se na fakulty, kde se vyučuje psychologie. Jednak můžeš být psychoterapeutka a také můžeš psychologii učit. Přijímačky sestávají většinou ze dvou kol, školy vyžadují TSP anebo NSZ SCIO. Psychologii můžeš studovat na Karlově univerzitě, na Masarykově univerzitě, na Palackého univerzitě, na Ostravské univerzitě, či Jihočeské univerzitě, či na Západočeské univerzitě v Plzni. Na psychologii se pořádně připrav, úspěšnost není vysoká.

Psala jsi odmalička ráda slohové práce a čeština pro tebe byla jedním z neoblíbenějších předmětů? Potom můžeš zkusit žurnalistiku, mediální studia či marketingovou komunikaci a public relations, anebo českou filologii. Na Palackého univerzitě jsou SPF testy, studovat můžeš češtinu či žurnalistiku studovat s jiným oborem. Masarykova univerzita, konkrétně Fakulta sociálních studií, vyžaduje NSZ společnosti SCIO, konkrétně test OSP a ZSV. Pokud tě přece jen baví čísla, můžeš studovat ekonomickou žurnalistiku, tento obor nabízí již zmiňovaná Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské. Karlova univerzita staví svoje přijímací zkoušky na vlastních testech a to z jednoho prostého důvodu: nechce, aby jim studenty vybírala nějaká firma, chce si je vybírat sama a pokud uchazeči chtějí opravdu na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity studovat, připraví se. UK prověřuje kulturní, společenskovědní a historický přehled, orientaci v médiích, českém jazyce a cizím jazyce – výběr je vcelku pestrý.

Čti také: Různé životní cesty: studium, kariéra nebo rodina?

Na přijímací zkoušky se připravuj svědomitě – pořiď si odbornou literaturu, pomůže ti třeba i doučování či nějaký přípravný kurz. U testů TSP či SCIO si jich zkus udělat co nejvíce. Začni zvolna, ale později už si měř i čas. Na přijímačky se zkrátka pořádně nauč a připrav se i na možnost, že se nemusíš (ať už kvůli kapacitě či jiným faktorům) na vysněnou školu dostat. Pokud nastane tato skutečnost, zkus poslat odvolání. Pokud ani to nevyjde, poohlídni se po druhých kolech, či zkus na rok pomaturitní studium cizího jazyka. Jednak ti zůstane status studenta a navíc se něco naučíš. Možná tě začne obor bavit, anebo zkrátka zjistíš, že stojí za to jít si za svým snem a na druhý rok budeš dělat přijímačky jako zkušenější člověk, který si víc bude vážit toho, co má. Good luck!

Autorka: Bára

Bára

Studuje a bydlí v Ostravě, učí se rusky, anglicky, španělsky a německy, baví ji fotografování, plavání a knížky Roberta Fulghuma.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.