Kniha na říjen: Kytice komiks

Chceš si zpříjemnit povinnou školní četbu? Můžeš číst Kytici jako zažloutlé „salátové“ vydání po dědečkovi, nebo chytře sáhnout po něčem daleko zajímavějším. V roce 2006 vydal Garamond Kytici (nejen) jako komiks. A tento počin posunul staré Erbenovy balady na úplně jinou úroveň.

Komiks podle básní, nebo básně podle komiksu? Kniha spojuje oba tyto prvky velmi dobře. Obsahuje všech třináct nejznámějších Erbenových balad v plném znění, takže povinná četba není ošizena. Každá z nich je navíc doplněna komiksem jednoho z jedenácti vybraných ilustrátorů.

Bára Čechová – Zlatý kolovrat, Kytice komiks

Ilustrátoři už však s básněmi nakládali podle vlastní fantazie. Sem tam poupravili děj, zmodernizovali reálie a občas si něco domysleli. Například ve Vodníkově rybníčku tak trčí z vody vrak auta, v Kytici (známá balada o sirotách a mateřídoušce) se matka vrátí coby zombie, aby potrestala své syny, a ve Zlatém kolovratu jezdí král v rudém Ferrari. Někdy se v komiksech objevují úryvky básní, jindy ani to ne – například v komiksu Holoubek není kromě slov Vrků a Cenzurováno použito žádného jiného slova.

Každý z ilustrátorů má svůj osobitý styl – někdy líbivější, jindy drsnější, někdy využívající počítačové grafiky a jindy jednoduchý, schematický až dětský. Díky tomu není ani jeden komiks stejný, dává každé baladě vyniknout zvlášť.

Staré známé zápletky v novém

Nevěra, závist, vztek, pověrčivost, chamtivost. Erbenovy balady se dotýkají starých známých nešvarů mezi lidmi. V obrazném jazyku balad jsou tyto motivy někdy hůře vysledovatelné, komiksové zjednodušení ti je však pomůže pochopit. Ilustrátoři, kteří se rozhodli převést děj do moderní doby, nám připomínají, že také dnes jsou podobné problémy aktuální. A spolu s nimi jsou vlastně aktuální i Erbenovy balady, ačkoliv vznikly už před více než 150 lety.

O autorech

Karel Jaromír Erben (1811 – 1870) byl český historik, archivář, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Proslul jako sběratel pověstí a pohádek, které však nebyly původně určeny dětem.

Komiksy nakreslili mladí ilustrátoři Bára Čechová, Jan Černý, Kristina Dufková, Daniela Horáčková, Tomáš Chlud, Adrian Kukal, Ondřej Pfeiffer, Karolína Rasochová, Rostislav Tecl, Miroslav Vodička, Monika Zemánková.

Hanka S.

Čerstvá absolventka Filozofické fakulty MU v Brně, momentálně na volné noze. Zajímá se o literaturu, fantasy, přírodu a sport. Ráda se učí nové věci, maluje a tvoří. Když může, vyhne se stresu a namyšleným lidem.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.