Matkou bez porodu

Sotva jsi dospěla, vážně ses zamilovala a k tvému vysněnému muži jako bonus získala i dítě. Syn nebo dcera z prvního manželství, která patří k partnerovi stejně jako jeho boty. Jak si vytvořit pouto k oběma? Jak si získat autoritu? Co vše obnáší dělat macechu? Máme snad žárlit na potomka?

S přítelovým dítkem můžeš být dobrá kamarádka.

Pokud máš přítele ve tvém věku, nejspíš se tě taková situace netýká. Chodíš-li ale s přítelem o pár let starším, což je dnes běžné, může se ti to stát. Z prvního manželství nebo vztahu má dítě. Ty přítele miluješ a tak se snažíš najít si cestu i k jeho ratolesti. Vzhledem k situaci si potomka bere nejspíš na víkendy dvakrát v měsíci, jak je to u nás běžné. Nejtěžší je první seznámení a první dojem. Určitě není dobré, snažit se dítěti dělat matku. Nevyjde to, nikdy nevyšlo a je to zbytečné. Nejlepší volbou je asi být mu dobrou kamarádkou, ochranitelkou a být lehce neviditelná.

Kojení nebo společné party?

Jde o to, kolik je dceři či synovi let. V zásadě je jednodušší najít si vztah k malému dítěti, které ještě chodí do školky. Budeš hodná tetička, která se postará a nebude přemýšlet o tom, zda jsi lepší nebo horší než maminka. U starších dětí a hlavně těch v pubertě to může být horší, jsou ve věku, kdy si tvoří názory, vnímají rozvod jinak a nebudou tě chtít poslouchat: „Nejsi moje máma, tak mě nech být.“ Není to samozřejmě pravidlo, ale riziko, že se to stane, je větší. Určitě není dobré snažit se být druhou matkou či si jakkoli hrát na třetího rodiče. Nikdy nedosáhneš úspěchu a popravdě nemáš právo chtít vychovávat nevlastní dítě. Zvlášť pak, jezdí-li jen na víkendy. Nejlepší přístup je být dobrou kamarádkou, která poradí, pomůže ale nepřikazuje. Za podpory přítele si můžeš nastavit jistá základní pravidla, aby dítě vědělo, jak to u vás doma chodí. Kdy se chodí spát, kdy a jak se stoluje a co je přípustné. Ale to jsou pouze pravidla pro přežití, ne výchova. Dalším dobrým přístupem je být tak trošku neviditelná. To znamená nechat dítěti a otci jejich prostor. Syn nebo dcera přeci přijeli za tatínkem, tak jim nechej trochu času a soukromí. Ne se na celý víkend zavřít do pokoje, ale nechat je ať společně vyrazí na procházku, zahrají si hokej apod. Ať si jeden druhého užijí. A další aktivity pak můžete dělat všichni společně. Samozřejmě všeho s mírou, dítě by nemělo mít pocit, že se ho straníš, že s ním nechceš být. To je také špatně, takže někdy společně, někdy sami.

Hádky před dětmi

Neměj obavu dát příteli před potomkem pusu, chytit ho za ruku, prostě projevit příteli lásku. Je důležité, aby dítě vidělo a vědělo, že k sobě s přítelem patříte, že jste to nyní vy dva, kdo tvoří pár. Nebude pak přemýšlet jestli jsi jen přechodná teta a tatínek se vrátí k mamince. Bude jednoduše vědět, že jeho tatínek má přítelkyni, a to je prostý fakt, se kterým musí počítat. Dítě má tím pádem jasně dané informace a může podle toho jednat jak s tebou, tak se svým otcem. S tím souvisí i hádky. Zkus se přemoci a nehádat se s přítelem před dětmi. Ony slyší víc, než si myslíš, a rozhodně v jejich očích nestoupneš. Maximálně to dítě řekne doma mamince a takové informace asi nechceš pouštět bývalé manželce. I kdyby se stalo něco, kde jsi naprosto v právu a za normálních okolností by sis to s přítelem vyjasnila hned, teď počkej. Spolkni to a nechejte si hádky do soukromí, kde budete jen vy dva.

A jak se má maminka?

Protože přes týden potomek bydlí u maminky, tráví s ní většinu času. Když k vám přijede na víkend, určitě by rád vyprávěl, co se stalo doma, kde byli, co zažili. Je nanejvýš důležité dát dítěti tuto možnost. Nesmí mít pocit, že u vás nemůže o mamince mluvit a naopak, že doma nesmí mluvit o tom, co zažil s vámi. Je dobré na to myslet a konkrétně se ptát: „ Tak jak jste se s mamkou měli na dovolené?“ Dítě musí vědět, že mluvit o bývalé ženě tvého přítele je v pořádku a normální, že tím nikomu neubližuje. To samé by samozřejmě měla bývalá manželka dodržovat také, ale to nikdy neovlivníš. Stejně tak neříkat dítěti, co smí a co by nemělo doma mamince vyprávět. Netřídit mu informace, ale chovat se tak, aby doma mohl říct všechno bez obav.

Rozvody a vztahy manželů po rozvodu nemusí být vždy skvělé, ale cokoli, co se děje, pak odnáší děti, a mohou si do života odnášet stresy a frustrace. Proto třebaže vztahy tvého přítele a jeho bývalé ženy, potažmo tvoje s ní nejsou na dobré úrovni, nikdy to nesmí pocítit dítě. Tak například nenadávat na ni před dítětem, a to ani ty, ani tvůj přítel. Ale zároveň o ní mluvit, vždy pozitivně aby dítě vědělo, že se neděje nic, co by nemohlo říct doma, nebo aby nemělo pocit, že jeho maminku nemáš ráda.

Neříkám, že je jednoduché vytvořit si pevný a silný vztah s potomkem tvého přítele, je to dokonce možná těžší než vytvořit si vztah s přítelem. Člověk musí postupovat opatrně a třikrát si rozmyslet, co řekne, jak to řekne, jakým tónem a kdy. Protože i zdánlivě neškodnou větou můžeš křehké dětské duši ublížit víc, než by sis myslela. Na druhou stranu, pokud se ti podaří vytvořit si dobrý vztah, je napůl vyhráno. Jestli tě nevlastní děti jednou zaškatulkují jako dobrou kamarádku, které mohou věřit, tak už tě nejspíš nepřeškatulkují nikdy. Důležité je se ctí zvládnout dobu, kdy si tě oťukávají a zkoumají, jestli pro ně jsi hrozba či nikoli. A to zvládneš jedině tak, že se budeš chovat jako v minovém poli – pomalu, opatrně a s rozvahou našlapovat.

Adéla Dokonal Rovenská

Mladá, vdaná, šťastná a plná zážitků - 24 let není žádný věk, ale je to ten nejkrásnější. Ráda jí, ráda se baví, poznává vše nové a miluje vztahy. Je otevřená a vděčná životu, že jí poskytuje tolik nového poznání všeho druhu :-) A slíbila si, že navždy alespoň trochu zůstane dítětem...

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.